Nước Giặt Sinh Học – Hương Nước Hoa

Liên hệ

– Dung tích:  3600ml

– Khối lượng: 3600g

– Thành phần: Linear Alkybenzen Sulfonic, Acid Sodium Lauryl Ether Sulfate, Sodium Sunfat, Sodium Tripaly Phosphate, Hydroxyl Ethyl Celulose, Sodium Hydroxyd, Canxi Hydroxyd, Natri Benzoat, hương thơm màu.