Nước Giặt Sinh Học – Hương Cỏ Xuân

Liên hệ

Dung tích:  3600ml

Khối lượng: 3600g

Thành phần: Linear Alkybenzen Sulfonic, Acid Sodium lauryl ether Sulfate, Sodium sunfat, Sodium tripaly phosphate, hydroxyl Ethyl Celulose, Sodium hydroxyd, Canxi hydroxyd, Natri benzoat, Hương thơm màu