Nĩa nhựa nhỏ trắng trong BIOPLAS

Liên hệ

Kích Thước: 70 x 20 x 10 mm