Nĩa nhựa nhỏ trắng trong BIOPLAS

Liên hệ

Kích Thước: 70 x 20 x 10 mm
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?