Muỗng nhựa dài trắng trong 16cm BIOPLAS

Liên hệ

Kích thước :  160 x 30 x 10 mm

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?