Muỗng nhựa dài trắng trong 16cm BIOPLAS

Kích thước :  160 x 30 x 10 mm