Bình Hoa Tulip BIO 02

Sản phẩm tô đẹp thêm không gian sống của bạn.

Thích hợp cho trang trí văn phòng, cửa hàng, phòng khách.