—– 𝐌𝐮̀𝐚 𝐦𝐮̛𝐚 đ𝐞̂́𝐧 𝐫𝐨̂̀𝐢, 𝐦𝐮̀𝐚 𝐦𝐮̛𝐚 đ𝐞̂́𝐧 𝐫𝐨̂̀𝐢 🌧

. Thời tiết Sài Gòn khá thất thường, nắng đó rồi lại đổ mưa. Hãy bỏ vào balo hay cốp xe của mình chiếc áo mưa tiện lợi BIOPLAS và xử dụng một cách nhanh chóng để không bị ướt.
. 𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝑻𝒚 𝑪𝒐̂̉ 𝑷𝒉𝒂̂̀𝒏 𝑩𝑰𝑶𝑷𝑳𝑨𝑺 cung cấp sỉ và lẻ áo mưa :
. 𝘼́𝙤 𝙢𝙪̛𝙖 𝙩𝙞𝙚̣̂𝙣 𝙡𝙤̛̣𝙞
– Gọn nhẹ
– Dễ sử dụng
– Chất liệu khó rách.
. 𝘼́𝙤 𝙢𝙪̛𝙖 𝙩𝙞𝙚̣̂𝙣 𝙡𝙤̛̣𝙞 𝙘𝙖́𝙣𝙝 𝙙𝙤̛𝙞
– Sử dụng được nhiều lần
– Gọn nhẹ, tiện lợi, dễ sử dụng
-Chất liệu cao cấp, dai, khó rách
🏣 𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝑻𝒚 𝑪𝒐̂̉ 𝑷𝒉𝒂̂̀𝒏 𝑩𝑰𝑶𝑷𝑳𝑨𝑺
☎️ Hotline: 0933.594.668
📩 Email: info@bioplas.vn